Personvernerklæring for kunder

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger for kunder som bruker Just Eat Takeaway.coms plattformer og produkter, herunder nettsted for bestilling, app, JET plattformer and tjenester for business (“JET for Business”) og JET’s for Business Card (til sammen kalt “Tjenestene”). Med mindre annet er angitt, er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene Takeaway.com Group B.V. (heretter kalt “JET”).

Hos JET har vi forpliktet oss til å bygge verdens største matfellesskap. Det starter med å beskytte personvernet til alle som er med i fellesskapet vårt. Dette betyr at vi beskytter personopplysningene til alle kunder som bruker tjenestene.

Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

Hver gang du samhandler med JET via tjenestene, samler vi inn og behandler personopplysningene dine. JET kan behandle personopplysningene dine for følgende formål:

1. Bestillingsprosess

Vi behandler personopplysningene du gir oss når du legger inn en bestilling. Disse personopplysningene er nødvendige for å utføre og bekrefte bestillingen, og for å evaluere bestillingen, betalingen og en mulig tilbakebetaling. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er at den er nødvendig for en kontraktsoppfyllelse, som definert i personvernforordningen. Vi behandler følgende personopplysninger i bestillingsprosessen:

2. Restaurantanmeldelser

Etter bestillingsprosessen blir du spurt om å gi en anmeldelse av den aktuelle restauranten via e-post. Rettsgrunnlaget for denne e-posten, som definert i personvernforordningen, er ditt samtykke, med mindre dette ikke er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning.

JET behandler personopplysningene du gir når du sender inn en restaurantanmeldelse. Rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene når du sender inn anmeldelser er samtykket som du har gitt. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss via vårt personvernskjema. Vi behandler følgende personopplysninger når du legger inn en restaurantanmeldelse:

3. Kundestøtte

Når du kontakter kundestøtteavdelingen, bruker vi personopplysningene du gir til å svare på spørsmålene du har eller til å behandle klagen din. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er at det er nødvendig for en kontraktsoppfyllelse og/eller for å etterkomme JETs rettslige forpliktelser, som definert i personvernforordningen. Vi behandler følgende personopplysninger for kundestøtteformål:

4. Kundekontoer

Hvis du samhandler med tjenestene, får du mulighet til å opprette en konto hos oss. Opprettelse av en konto baserer seg på ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket og/eller slette kontoen din ved å kontakte oss via vårt personvernskjema. Tilbaketrekkingen, eller sletting av kontoen din, kan ha negative konsekvenser på brukeropplevelsen din. Følgende personopplysninger behandles i forbindelse med kontoen din:

5. Lojalitetsprogrammer

JET kan tilby deg flere lojalitetsprogrammer med tilbud og rabatter. Når du bruker et av lojalitetsprogrammene, behandler vi personopplysningene dine for å gi deg rabatter eller tilbud, som beskrevet i det respektive lojalitetsprogrammet. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger, som definert i personvernforordningen, er ditt samtykke, med mindre dette ikke er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning.

Ett av lojalitetsprogrammene våre er lojalitetsbutikken, der du kan gjøre krav på tilbud fra eksterne partnere. Noen av lojalitetsbutikkens partnere trenger personopplysningene dine for fraktformål. Personopplysningene som behandles for lojalitetsbutikken og frakt av bestillingen, er:

6. Kundeundersøkelse

For å sikre at tjenestene er tilpasset innstillingene dine, og for å forbedre tjenestene og plattformene, kan JET ta kontakt med deg i den hensikt å gjennomføre kundeundersøkelser som, men ikke begrenset til, spørreundersøkelser. Vi sender deg kun disse typer kommunikasjon med ditt forhåndssamtykke, med mindre dette ikke er nødvendig, i henhold til gjeldende lovgivning. Det er helt frivillig å delta i spørreundersøkelser om kundetilfredshet. Hvis du ikke vil motta disse spørreundersøkelsene, kan du stoppe abonnementet i selve meldingene. JET kan behandle følgende personopplysninger for undersøkelsesformål:

7. Markedsføring

Vi behandler også personopplysningene dine for å kunne sende deg (tilpassede) markedsføringsmeldinger og varsler. Slike meldinger innbefatter ferske nyheter, rabatter, og oppdateringer om nye restauranter (gjennom e-post eller pushvarsler), uavhengig av formatet vi bruker til å dele disse typer meldinger (inkludert e-post eller pushvarsler). Rettsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger, som definert i personvernforordningen, er ditt samtykke gitt under bestillingsprosessen, med mindre det ikke er nødvendig med ditt samtykke, i henhold til gjeldende lovgivning. Når du vil endre innstillingene med hensyn til å motta slike meldinger og varsler, kan du stoppe abonnementet ved hjelp av lenken for stopp av abonnement i meldingene, i kontoinnstillingene eller via vårt personvernskjema. Vi behandler følgende personopplysninger for markedsføringsformål:

8. Informasjonskapsler

JET bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier for funksjonelle-, analytiske- og markedsføringsformål. Data som er behandlet for informasjonskapselformål, overlates til hvert formål (funksjonelle, analytiske eller markedsføring), og avhenger av dine angitte innstillinger.

Referer til vår Erklæring om informasjonskapsler hvis du vil ha mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler og for å angi innstillinger.

9. Forebygging av svindel

Vi behandler også personopplysninger for å forhindre svindel og andre former for misbruk på og via tjenestene. Rettsgrunnlaget for denne behandlingsoperasjonen er at det er nødvendig i den hensikt å gå videre med en berettiget interesse som JET har (forebygging av svindel), som definert i personvernforordningen. Personopplysninger som er behandlet med det formål å forebygge svindel, er:

10. Analyse

JET bruker personopplysningene dine for å kunne oppfylle rapporteringsforpliktelsene vi har overfor annonsører, og for å kunne forbedre nettstedet og utvalget med produkter og tjenester. Rettsgrunnlaget for denne behandlingsoperasjonen er at det er nødvendig i den hensikt å gå videre med en berettiget interesse som JET har (analyse og rapportering), som definert i personvernforordningen. Vi forsikrer oss alltid om at rapportene ikke inneholder personopplysninger, slik at opplysningene ikke kan spores tilbake til deg.

11. Kampanjer

JET kan lansere spesifikke kampanjer eller spesifikt innhold i forbindelse med tjenestene. Hvis du vil melde deg på en JET-kampanje, spør alltid JET om tillatelse til å behandle personopplysningene dine. Rettsgrunnlaget for denne behandlingsaktiviteten er ditt samtykke. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss via kontaktdataene som du mottok under kampanjen, eller ved å bruke vårt personvernskjema.

JET behandler følgende personopplysninger for kampanjeformål:

12. JET for Business og JET for Business Card

Vi behandler personopplysninger hvis du bruker din JET for Business-rabatt til å betale for en bestilling du la inn via tjenestene, ved å bruke JET for Business Card, for å utstede og sende JET for Business Card, og for å gi deg den digitale rabatten. Rettsgrunnlaget for at JET behandler dette, er at det er nødvendig med slik behandling for å oppfylle en kontrakt, som definert i personvernforordningen, i tillegg til en rettslig forpliktelse eller berettiget interesse vi kan ha.

Følgende personopplysninger kan behandles i forbindelse med JET for Business og/ellerJET for Business Card:

JET for Business Card har inngått samarbeid med Adyen, leverandør av kortutstedelses- og korttransaksjonstjenester, og som også betegnes som en uavhengig behandlingsansvarlig. Adyens behandling av noen av de ovennevnte personopplysningene dekkes av Adyens personvernerklæring, som du kan se her Adyens personvernerklæring. Vi anbefaler deg å lese denne, da den gjelder i tillegg til denne personvernerklæringen.

Tilleggsformål

Vi bruker personopplysningene dine kun for de formål som er beskrevet overfor. Hvis vi vil bruke dataene til et annet formål, iverksetter vi passende tiltak for å informere deg, i samsvar med viktigheten av endringene vi gjør. Når det er nødvendig etter gjeldende personvernlovgivning, vil vi innhente ditt samtykke.

Alder

Nettstedet er ikke tiltenkt personer under 16 år, og vi har heller ikke tenkt å samle inn personopplysninger fra besøkende til nettstedet som er under 16 år. Vi kan imidlertid ikke verifisere alderen til de besøkende. For å forhindre at personopplysninger samles inn uten foreldrenes tillatelse, råder vi derfor foreldre til å holde oppsyn med barnas nettaktiviteter. Hvis du mener at vi har samlet inn personopplysninger til en mindreårig uten tillatelse, kan du kontakte oss via vårt personvernskjema. Vi setter da i gang med å slette disse dataene.

Automatisert beslutningstaking og profilering

For å oppfylle kontrakten med deg og forbedre plattformen, bruker JET automatisert beslutningstaking og profilering. JET bruker for eksempel dine adressedata og/eller stedsdata for å velge tilgjengelige restauranter i lokalområdet ditt. Vi bruker også automatisert beslutningstaking for å etterkomme de rettslige forpliktelsene vi har for å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og andre forbrytelser.

Når slik automatisert beslutningstaking og/eller profilering fører til en negativ beslutning for deg, og du er uenig den, kan du kontakte oss via vårt personvernskjema. Vi setter da i gang med å revurdere situasjonen.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for. Dette gjelder også med henblikk på å oppfylle alle lovfestede, skattemessige, regnskaps- eller rapporteringskrav. For å fastsette den passende oppbevaringsperioden for personopplysninger, tar vi i betraktning personopplysningenes mengde, art, og sensitivitet, den potensielle skaderisikoen etter uautorisert bruk eller offentliggjøring av personopplysningene dine, formålene som vi behandler personopplysningene dine under, og om vi kan oppnå disse formålene gjennom andre verktøy, og de gjeldende lovfestede kravene.

I enkelte tilfeller kan vi anonymisere personopplysningene dine slik at de ikke lenger kan knyttes til deg. I så fall kan vi bruke slike opplysninger uten at du får ytterligere meldinger om dette.

Hvis du har spørsmål om måten vi oppbevarer personopplysningene dine på, kan du kontakte oss via vårt personvernskjema.

Deling med restauranter

Hvis du bestiller via tjenestene, deler JET personopplysningene dine (bestilling, navn, adressedata og telefonnummer) med restaurantene du valgte, slik at restauranten kan levere bestillingen. Ettersom du er en direkte kunde av restauranten, har restauranten eget ansvar og egne forpliktelser når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan restauranten behandler personopplysningene dine, bør du kontakte restauranten direkte.

Deling av data for JET for Business og JET for Business Card

Hvis du bruker JET for Business-rabatt til å betale for en bestilling du la inn via tjenestene eller ved bruk av JET for Business Card, deler JET personopplysningene (som e-postadresser og data om bestillingen og rabatten) med personen som gir deg rabatten, (som kan være din arbeidsgiver, forretningspartner, osv.) for å oppfylle kontrakten med denne personen. Merk at personen som gir deg rabatten har eget ansvar og egne forpliktelser når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. Personen som gir deg rabatten deler også personopplysningene med oss, slik at vi og JET for Business Cards tjenesteleverandører kan gi deg tjenester fra JET for Business og/eller JET for Business Card.

Deling med andre (ikke restauranter)

JET kan samarbeide med andre selskaper innen JET-gruppen og andre tredjeparter for å utføre behandlingen som er beskrevet ovenfor og/eller for å etterkomme de rettslige forpliktelsene.

Disse konsernselskapene og tredjepartene behandler personopplysningene dine på vegne av oss (som databehandlere) eller som uavhengige behandlingsansvarlige, og har tilgang til personopplysningene dine for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi krever at konsernselskaper og tredjeparter beskytter personopplysningene dine i samsvar med standardene som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi iverksetter også passende tiltak i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, slik at vi kan garantere samme beskyttelsesnivå og konfidensialitet.

Vi deler også dataene dine med andre tredjeparts behandlingsansvarlige der det er aktuelt eller påkrevd, i henhold til gjeldende lovgivning eller forskrifter (inkludert rettskjennelse) eller der vi mener det er nødvendig med offentliggjøring for å etterkomme rettslige forpliktelser, for å utøve, etablere eller beskytte vitale interesser til en person. Slike tredjeparts dataansvarlige kan innbefatte politimyndigheter.

Vi kan også offentliggjøre dataene dine til et selskap eller en eventuell kjøper av alle, eller de fleste av våre aktiva i forbindelse med salg eller overføring av disse aktivaene.

Personopplysningene dine kan deles med følgende tredjeparter:

Tredjepartsnettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Når du får tilgang til slike tredjepartsnettsteder, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne personvernerklæringer. Selv om JET er svært nøye med hvilke nettsteder vi velger å ha lenker til, kan vi ikke ta ansvar for måten de håndterer personopplysningene dine på.

Hvor dataene dine sendes

Vi kan overføre personopplysningene dine utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Det kan innbefatte å overføre dem til eller få tilgang til dem fra andre jurisdiksjoner, herunder jurisdiksjoner som kanskje ikke gir et beskyttelsesnivå tilsvarende EUs personvernlovgivninger. Når vi overfører data utenfor EØS-området, tar vi hensyn til alle gjeldende lovfestede plikter som er relevante for overføringer av persondata og, når det ikke er noen tilstrekkelig beskyttelse fra Europakommisjon (EU), stoler vi på nødvendige beskyttelsestiltak, herunder EU-godkjente standarder for kontraktsvilkår. Vi har implementert lignende nødvendige beskyttelsestiltak sammen med våre tredjeparts tjenesteleverandører. Du kan få flere data på forspørsel.

Rettigheter, spørsmål eller klager angående personopplysninger

I forbindelse med personopplysninger informerer vi deg om at du kan utøve rettighetene etter de angitte personvernlovgivninger, herunder: retten til å be om tilgang til, korrigering av, eller sletting av personopplysninger eller behandlingsbegrensninger, og til å protestere mot behandling, retten til dataportabilitet, til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke (uten å være til skade for behandlingens lovlighet basert på samtykket som ble gitt før tilbaketrekkingen), og til å fremføre en klage med en tilsynsførende myndighet.

Du kan kontakte oss via vårt personvernskjema hvis du vil utøve rettighetene dine.

Med hensyn til forespørsler om behandling eller deling av personopplysninger relatert til JET for Businessog/eller JET for Business Card, kan du kontakte personen som har gitt deg JET for Business-rabatten (som kan være din arbeidsgiver, forretningspartner, osv.). Det er nødvendig fordi JET og personen som har gitt deg rabatten har ulikt ansvar med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine.

Vi hjelper deg gjerne hvis du har andre spørsmål eller klager angående behandlingen av personopplysningene dine. Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har tips eller forslag til hvordan vi kan forbedre personvernerklæringen.

Sikkerhet

JET tar beskyttelse av personopplysninger svært seriøst. Derfor iverksetter vi passende tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot misbruk, tap, uautorisert tilgang, uønsket offentliggjøring, og uautorisert endring. Hvis du mener at personopplysningene dine ikke er tilstrekkelig beskyttet eller det er indikasjoner på misbruk, kontakt oss via vårt personvernskjema.

Databeskyttelsesmyndighet

I tillegg til at du har mulighet til å fremføre en klage til oss, har du rett til å fremføre en klage til den relevante tilsynsmyndigheten for beskyttelse av persondata. Kontakt tilsynsmyndigheten direkte for å gjøre dette.

Hvordan du kontakter oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om denne personvernerklæringen og/eller personvernpraksisen, kan du kontakte personvernombudet: via vårt personvernskjema eller ved å kontakte vårt personvernombud/personvernråd:

Just Eat Takeaway.com personvernombud/personvernråd – Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen som svar på skiftende rettslig-, teknisk- eller forretningsutvikling. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, iverksetter vi passende tiltak for å informere deg, i samsvar med viktigheten av endringene vi gjør. Når det er nødvendig etter gjeldende personvernlovgivning, vil vi innhente ditt samtykke med hensyn til viktige endringer til denne personvernerklæringen.

For å få oppdatert informasjon om personvernpraksisen vår, oppfordrer vi deg til regelmessig å gå gjennom denne erklæringen.

Denne personvernerklæringen kan oppdateres, og ble sist oppdatert den 28. april 2022.